Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. BlueNow, de beheerder van www.creative-cables.nl, respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Over Creative-cables.nl
www.creative-cables.nl is een (online) winkel in beheer bij BlueNow voor electrisch- en lamp accessoires. Onze website wordt hierbij ingezet voor het aanbieden van genoemde producten, het gehele traject van daadwerkelijke aankoop en betaling, alsook voor het geven van informatie van en communicatie over onze producten.

Via onze website verzamelen wij bepaalde gegevens.

Hieronder vindt u de gegevens van BlueNow, welke u nodig heeft wanneer u met ons in contact wenst te treden.

 

G. Sterringastraat 16
9728 VV, Groningen
Nederland
Tel +31 6 465 55 787
E-mail info.nl@creative-cables.com
Web http://www.creative-cables.nl

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een optimale en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft of bij ons koopt, worden uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om heeft gevraagd; denk hierbij aan het kopen en verzenden of het aanpassen van uw gegevens.
BlueNow verwerkt drie soorten gegevens: identiteits-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens welke u invult tijdens het koop- of registratieproces:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Mobiele telefoonnummer 

Deze gebruiken wij om de gekochte goederen zo snel als mogelijk bij u te doen bezorgen.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over de datum van verzending. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden, noch zullen wij deze verstrekken aan derden ten behoeve van commerciele doeleinden.

Betalingsgegevens
Bij registratie van uw betalingsgegevens noteren we alleen de gekozen betaalwijze ( iDEAL). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen.

** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, welke een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om deze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Doorlinken via onze website
De website van BlueNow kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, welke niet onder het beheer van BlueNow vallen. BlueNow is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring door BlueNow van de inhoud van dergelijke sites.

Herkomst van gegevens
De gegevens welke BlueNow verwerkt, worden verkregen van bezoekers en klanten.

Verstrekking van gegevens
BlueNow verstrekt uw gegevens aan een beperkte kring van derden, die deze gegevens voor administratieve doeleinden verwerken. Hiernaast verstrekt BlueNow uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze klanten
Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om zich tot ons te richten met het verzoek om u mede te delen of onze onderneming uw gegevens verwerkt. Wij zullen binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

U heeft tevens het recht, door middel van een tot ons gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft BlueNow verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tenslotte

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neemt u dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail, contact met ons op.
BlueNow kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen worden gecommuniceerd middels deze pagina.